Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Sami Sümer.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Sami Sümer.

Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği (TGKD) olarak, dernek çalışmalarımız hakkında bilgi vermek amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda, devlet büyüklerimizi ziyaret etmenin yanında, kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli meslek gruplarında başarılı olmuş, bölgemizde yetişen değerlerimizi  de ziyaret ediyoruz.

Makamlarında veya çeşitli vesilelerle şehrimizde bir araya geldiğimiz bu değerli yöneticilerimizi bilmeyenlere tanıtmayı, tanıyanlara ise bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyoruz.

Bu vesileyle, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Sami Sümer’in başarılarının artarak devamını dileriz.

.

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI SAYIN SAMİ SÜMER KİMDİR.

.

Kişisel Bilgiler

Memleketi :                 Kastamonu – Tosya – Kilkuyu Köyü

Doğum Tarihi:              01.01.1966

Medeni Durumu:         Evli 3 Çocuk Babası

Telefon:                       0532 548 03 45

E-posta:                       sami.sumer@ailevecalisma.gov.tr

Öğrenim Durumu

 • 2015-2016  Yüksek Lisans – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü                                          Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • 1994 – YÖK’ten İlahiyat Fakültesi denkliği aldı.
 • 1989-1993  Lisans – Riyad Kral Suud Üniversitesi  Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi
 • 1987-1989  Önlisans– Riyad Kral Suud Üniversitesi Arap Dili Enstitüsü
 • 1971-1984  İlkokul-Orta ve Lise eğitimini  Kastamonu’da tamamladı.

Yabancı Dil: Arapça (ileri düzey)

Bulunduğu Görevler

 • 1985-1987 / 1994-1997  RP Teşkilat Uzmanı
 • 1997-1998  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Özel Kalem Müdürü
 • 1998-2002 TBMM Milletvekili Danışmanı
 • 2002-2005 TBMM AK Parti Grup Danışmanı
 • 2005-2006 ÇSGB İSGGM Personel Şube Müdürü
 • 2006-2008 ÇSGB Özel Kalem Müdür Yardımcısı
 • 2008-2010 ÇSGB Bakan Danışmanı
 • 2010-2011 ÇSGB İSGGM Tanıtım, Halkla İlişkiler, Yayın ve Organizasyon Daire Başkan V.
 • 2011-2013 ÇSGB DİYİH Eğitim ve Enformasyon Daire Başkanı
 • 2013-2019 ÇSGB DİYİH İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı
 • 2019-2020 AÇSHB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı
 • 2020-Halen AÇSHB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

Profesyonel İş Tecrübesi ve Mesleki Deneyimler

 • Halkla İlişkiler, Teşkilat, Seçim ve Mahalli İdareler Müşavirliği yaptı.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında “Beyaz Masa” uygulaması yaptı, Çalışma modeline yönelik kitapçık hazırladı.
 • Türkiye Genelinde Mahalli İdarelere Yönelik 13 Bölgede Toplantı organizasyonu yaptı.
 • Kamu Yönetimi ve Mahalli İdarelere Yönelik Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Üst düzey bürokratlara özel toplantılar tertip etti.
 • Türkiye Genelinde Belediye ve İl Genel Meclis Üyelerine yönelik Organizasyonlar yaptı.
 • 2011-Uluslararası 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre ve Fuarının Koordinasyonu, Dünya ülkelerinden katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının katılımı ile gerçekleştirilenBakanlar Zirvesinin Sn. Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın başkanlığında Dolmabahçe sarayındaki ofisinde gerçekleştirilmesinde Bakanlar Sorumlusu olarak aktif rol aldı.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü – Tanıtım, Hakla İlişkiler, Yayın ve Organizasyon Dairesi Başkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı ile ortaklaşa yürütülen İslam Ülkeleri Çalışma Bakanları Zirvesi’nin 11-15 Eylül 2011 yılında İstanbul Yıldız Sarayında gerçekleştirilmesinde Bakanlar Sorumlusu olarak aktif rol aldı.
 • 11-15 Eylül 2011 yılında Uluslararası düzeyde yapılan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuar Organizasyonunun gerçekleşmesinde sergilediğimiz özverili çalışmalar ve ifasında aktif rol almam sebebiyle, Dünyadaki en büyük organizasyonun başarıya ulaşmasına sağladığımız katkı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından şahsıma Teşekkür Belgesi tevdi edilmiştir.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak İslam İşbirliği Teşkilatı ile ortaklaşa 07-08-09 Aralık 2019 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 1.Toplantısı”nın ihalesini yaptı ve organizasyonunda aktif rol aldı.
Katıldığı Kurs ve Seminerler     
Mahalli İdarelerin İşleyişine Yönelik Eğitim Semineri (Mali İdareler Derneği – Eğitim Yeri Kıbrıs)
Halkla İlişkiler Uzmanlığı Semineri – Diksiyon Kursu, Hızlı Okuma ve Düzgün Konuşma Kursu – Sinema ve Tiyatro Oyuncusu, Ses Sanatçısı Semih SERGEN (MGV)
Yönetici Niteliğinin Geliştirilmesi Eğitimi (TODAİ Enstitüsü – ÇSGB Eğitim Programı)
Yöneticilere yönelik Protokol Eğitimi (TODAİ Enstitüsü – ÇSGB Eğitim Programı)

Eğitim ve Mesleki Hayatındaki Makaleler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi – Bakanlar Zirvesi ve İstanbul Deklarasyonu
 • ÇSGB Bakanlık Dergisi – Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları
 • ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Diplomasi ve Uluslararası Sistem
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Modern Ortadoğu, 1950 Yılına Kadar Mısır ve İran
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Türkiye’de Siyaset ve Dış Politika, Neo Osmanlıcılık
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Irak’ta Türkmenlerin ABD İşgali Sonrası Diğer Etnik Grupların İçerisindeki Durumu
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü – Güvenlik İkilemi ve Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Özel Askeri Şirketler

Eğitim ve Mesleki Hayatındaki Sunumlar

 • AnkaraYıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Türkiye Suriye İlişkileri (2003-2016)
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Aydınlanma ve Sosyal Bilimlerin Gelişimi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – 18yy. Ortadoğu’da Osmanlı İmparatorluğu ve Büyük Güçler
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem ve Teknikleri
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Diplomasi Bilimi ve Uluslararası Sistem, 21.yy’da Türk Diplomasisi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Napolyon’un Mısır’ı İşgalinin Sonuçları ve Mısır Sorunu
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Sadabad Paktı
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – I. Dünya Savaşı Öncesi Balkanlar’da Rusya, Avusturya-Macaristan Rekabeti

Mesleki İlgi Alanı

 • İslam Hukuku
 • Yerel Yönetimlerin İşleyişi
 • Meclis ve Hükümet Çalışmaları
 • Kamu ve İdari Yönetim
 • Dış İlişkiler Yönetimi
 • Organizasyonların Planlanması ve Yönetimi

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Görevleri

a) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması ile eğitim planlaması konusunda Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.

b) Genel Müdürlük personelinin yurtdışı görevlendirmeleri hariç olmak üzere her türlü görevlendirme olurlarını almak, buna ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

c) Genel Müdürlük personelinin izin, atama, nakil, sicil, kadro, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm içinde yürütmek.

ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe birimine verilen bütçe, kesin hesap, raporlama ve benzeri görevleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile eşgüdüm içinde yerine getirmek.

d) 5018 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği her türlü alım, satım, yapım,  kiralama, kiraya verme,  bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri idari ve mali hizmetleri yürütmek.

e) Genel Müdürlüğün evrak yönetimini ve dokümantasyonunu Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde sağlamak.

f) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek.

g) Genel Müdürlük birimlerinde bulunan bilişim alt yapısının (bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi vb) teknik sorunlarının giderilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemleri, teknik personel aracılığıyla Bakanlık Bilgi İşlem ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları ile eşgüdüm içinde yürütmek.

ğ) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Genel Müdürlüğe gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikâyet ve dilekçeler ile bilgi edinme taleplerini değerlendirmek, cevaplandırmak ve bu kapsamda Genel Müdürlük içinde koordinasyonu sağlamak ve bu çerçevedeki raporları hazırlamak.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Birimleri

1.    İnsan Kaynakları Birimi

2.    Destek Hizmetleri Birimi

3.    Bütçe Birimi

4.    Evrak ve Dokümantasyon Birimi

5.    Bilgi Edinme Birimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir