İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Kaymakamımız Fatih KAYABAŞI Başkanlığında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada salgının yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, gelinen aşamada alınan tedbirlerle salgının yayılım hızının düşüşe geçmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususları değerlendirilmiş ayrıca yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;

  1. 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,
  2. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmesine,
  3. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri dışında kalan sürede, 22.03.2020 tarih ve 5 No’lu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 4. Maddesi kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulaması devam ettiğinden ve şehirlerarası seyahatlerine ilişkin kararlarımız yürürlükte olduğundan ilgili birimler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin yapılmasına,
  4. Alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 10.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılmasına,
  5. 27.03.2020 tarih ve 8 No’lu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 3-4. maddelerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesine, toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte;

a. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine KOVİD-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

b. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmalarının sağlanmasına,

c. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonunun sağlanmasına, özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlemin mutlaka yapılmasına,

ç. Uygun yerlerde el antiseptiğinin bulundurulmasına,

d. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına,

e. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmesine ve toplantılar esnasında maskenin çıkarılmamasına,

f. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırmasının sağlanmasına,

g. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

.

.

şanlıurfa escort

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.