İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Kaymakamımız Fatih KAYABAŞI Başkanlığında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;

1- 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İlçemiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

2- LGS sınavına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakınının sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmamasına,

3- LGS sınavına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla İlçe Nüfus Müdürlüğünün;
• LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,
• LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,

4- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (otobüs vs.) biletleme yapmış olanların sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmamasına,

5- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün/saatlerde daha önceden belirlenmiş/gün alınmış olan nikah törenlerinin aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icra edilmesine,

6- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) Kamu sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerin,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Karayolları, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, PTT vb.),

ç) Akaryakıt istasyonlarının, lastik tamircilerinin,

d) İçme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketlerin,

e) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmaların,

f) Zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmelerin,

7- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu kararın (6) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanların,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanların (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanların,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, sağlık personeli ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanların,

d) Elektrik, su, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların,

e) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçilerinin,

f) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanlarının (asgari sayıda olmak kaydıyla),

g) Bitkisel (meyve vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların,

h) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenlerin,

ı) Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanların,

i) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanların,

j) Zorunlu sağlık randevusu olanların (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

k) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanların,

l) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanların (iş yeri hekimi vb.),

m) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanlarının,

n) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenlerin,

o) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personelin,

ö) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edeceklerin (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), 71 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının 1. ve 2. maddesi kapsamındaki kısıtlamalardan muaf olmalarına karar verilmiştir.

p) Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmasının esas olmasına,

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

ısparta escort

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.