Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Kurucu Dekan Vekili  Biyoloji Bölümü Başkanı Araçlı hemşehrimiz Prof. Dr. Sayın Kemal Büyükgüzel.

.

Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği (TGKD) olarak, dernek çalışmalarımız hakkında bilgi vermek amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz.

.

Bu kapsamda, devlet büyüklerimizi ziyaret etmenin yanında, kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli meslek gruplarında başarılı olmuş, Kastamonu’da  yetişen değerlerimizi  de ziyaret ediyoruz.

.

Makamlarında veya çeşitli vesilelerle şehrimizde bir araya geldiğimiz bu değerli yöneticilerimizi bilmeyenlere tanıtmayı, tanıyanlara ise bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyoruz.

.

Bu kapsamda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Kurucu Dekan Vekili  Biyoloji Bölümü Başkanı Araçlı hemşehrimiz Prof. Dr. Sayın Kemal Büyükgüzel’e bize gösterdiği yakın ilgi ve alaka nedeniyle teşekkür ederken, başarılarının artarak devamını dileriz.

.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ KURUCU DEKAN VEKİLİ  BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BAŞKANI ARAÇLI HEMŞEHRİMİZ PROF. DR. SAYIN KEMAL BÜYÜKGÜZEL KİMDİR:

.

Prof. Dr. Büyükgüzel, 23.07.1969 tarihinde Kastamonu ilinin Araç İlçesinin İğdir nahiyesine (Samatlar) bağlı Karcılar Köyü Göde Mahallesinde doğan Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ilkokulu aynı köyde Karcılar köyü ilkokulunda okumuştur.

Göde mahallesinden halk deyimi ile Şekerci Ürşen Kalfa’nın (Ruşen Büyükgüzel) torunudur. İlkokul son sınıfta iken öğretmenlerinin desteği ile yatılı öğretmen okulu sınavlarına hazırlanarak aynı köyden üç arkadaşı ile birlikte Nevşehir yatılı Öğretmen okulunu kazanmış ancak buraya devam edememiştir. Bu yüzden o dönemlerde karcılar köyünde öğretmenlik yapan Araç’lı Muammer hoca, Zehra Abca, Fikret ve Semra Kayar hocaların kendisinin hayatının şekillenmesinde çok önemli rolleri vardır. Daha sonra 1980 yılında Araç’tan ayrılarak ortaöğretimini tamamlamak için Ankara’ya gitmiştir. Ortaokulu Ankara Etlik semtinde Ondokuz Mayıs Ortaokulunda 1983 yılında tamamlamış olup ardından kısa yoldan meslek sahibi yapan Tapu Kadastro Meslek Lisesi, Maliye Meslek Lisesi ve Laborant meslek Lisesi sınavlarına girerek üçünü de kazanmıştır. Bu liselerden o zamanki ismi ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesindeki Alman hükümeti ortaklığı ile kurulan yatılı olarak eğitim veren Laborant Meslek Lisesini sınavla kazanarak devam etmiş 1986 yılında birincilikle mezun olmuştur.

Üniversite eğitimine kadar her eğitim öğretim ara dönemi ve yaz dönemlerinde köyünde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yardımcı olmuştur. Liseden mezuniyetin arkasından kura usulü ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesindeki Manisa Tavukculuk Araştırma Enstitüsüne atanmıştır. Ancak aynı gün bir arkadaşı ile becaiş yaparak bu Bakanlığa bağlı Ankara Şap Enstitüsüne (Foot and Mouth Desease Institute) ataması yapılmıştır. Şap Enstitüsünde (Foot and Mouth Desease Institute) 1986-1991 yılları arasında endüstriyel seviyede hücre kültürü, virüs kültürü ve şap (foot and mouth desease) aşısı üretimi laboratuvarlarında laborant ve biyolog olarak çalışarak sığır, manda, koyun, keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarımızın halk arasında tabak hastalığı olarak da bilinen viral hastalığı olan şap hastalığı aşısının üretiminde çalışmıştır. Bu enstitüde gece ve hafta sonu vardiyalarında çalışarak gündüzleri ise eş zamanlı olarak Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde tahsiline devam etmiştir. Üniversite son sınıfta sınava girme hakkı verildiğinden Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Öğretmenlik sınavına (Alan sınavı ve ayrıca İngilizce sınavı) girerek Türkiye 17. si olmuş ve Rize Anadolu lisesine İngilizce Biyoloji öğretmeni olarak ataması yapılmıştır. 1993 yılında YÖK tarafından yapılan Yurtdışı Lisansüstü sınavını Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü adına kazanarak Moleküler Biyoloji alanında yurtdışında lisansüstü eğitim yapma hakkı kazanmış olup ancak bu bursu bazı ailevi sebeplerden dolayı değerlendirememiştir. Üniversite (Lisans) eğitimini Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde 1991 yılında üçüncülükle tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde, 1993 yılında Yüksek Lisans ve 2000 yılında doktora derecesini almıştır.

    Yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince Yüksek öğretim Kurulunun geçiçi bir maddesi ile tahsis edilen Asistan kadrosunda çalıştığından doktora programı tamamlanır tamamlanmaz kadrosu son bulmuştur. Birkaç aylık bir boşluktan sonra 31 Mart 2000 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (o dönemde adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi), Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Ana bilim Dalı’na Yardımcı Doçent (Dr. Öğretim Üyesi) olarak atanmıştır. Bu üniversitede Biyoloji Bölümünün kuruluşunda üç kişilik ekip içinde kurucu öğretim üyesi olarak aktif görev almıştır. Aynı yıl askerlik hizmetini tamamlayarak tekrar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinki görevine dönmüştür. 25 Haziran 2003 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulunun yaptığı Doçentlik sınavında başarılı olarak Doçentlik unvanını kazanmıştır. 4 Kasım 2003 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalına Doçent olarak atanmıştır.

      2001 yılında 6 ay süre ile TÜBİTAK NATO/B1 bursu ile Amerika, Nebraska Üniversitesi, Biyokimyasal Fizyoloji laboratuvarında böceklerde eikosanoidlerin biyosentezi ve Fosfolipaz A2 enzimi ile ilgili doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. 2006-2007 ve 2007-2008 eğitim öğretim dönemlerinde Avrupa Birliği LLP/Erasmus öğretim elemanı değişimi kapsamında Çek cumhuriyeti Masaryk Üniversitesi Deneysel Biyoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Hayvan Fizyolojisi ve İmmunoloji Bölümünde serbest radikaller, antioksidan enzimler ve protein elektroforezi alanında Doktora sonrası çalışmalar yapmış bu konularda lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL Polanya ve İtalya gibi ülkelerdeki farklı üniversiteler ile Avrupa Birliği LLP/Erasmus öğretim elemanı değişimi anlaşması imzalayarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini uluslar arası alanda temsil etmiştir. Diğer taraftan çalışma alanı ile ilgili ve ülkemizi ve  Üniversitesini tanıtıcı ulusal ve uluslar arası alanlarda seminerler vermiştir. Ulusal ve uluslar arası düzeyde, kurum içi (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri; BAP) ve kurum dışı kaynaklı (TÜBİTAK/NATO, USDA; United States Department of Agriculture ve BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü) projeler yürütmüş ve bazılarında yardımcı araştırıcı olarak çalışmıştır. Halen Hayvan Fizyolojisi, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanlarında bilimsel araştırmalarını devam ettirmekte olup bu alanlara ilave olarak Hayvan Fizyolojisi, Böcek fizyolojisi, moleküler biyoloji biyokimya, Sitoloji, histoloji, Embriyoloji, endokrinoloji alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

       Tarım zararlısı böcekler ile mücadelede Biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılan parazitoid böceklerin laboratuvar şartlarında kimyasal yapısı bilinen sentetik besinlerde yetiştirilmesi ve besinsel ihtiyaçlarının tespit edilmesi, tarımsal zararlı böceklerin laboratuvar şartlarında yetiştirilmesi ve bunlar ile ilgili çevreye ve diğer canlılara toksik olmayan yeni kimyasal mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler biyoloji çalışmalarını sürdürmektedir. Son zamanlarda çalışmalarını klinik öneme sahip antibakteriyel, antiviral, antifungal etken maddeler ile analjezik ve antienflumatuar etkiye sahip eikosanoid inhibitörlerinin ve ayrıca hedef olmayan canlılara karşı toksik olmayan inorganik insektisit olarak bor ve türevlerinin tarımsal zararlılar ile mücadelede kullanılmasına yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmalarını Eczacıbaşı İlaç Sanayi, Koçak İlaç, Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti, Abdi İbrahim İlaç, Bilim, Deva Holding A. Ş. gibi firmalar ile Ulusal Bor Enstitüsü ve Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğünün desteği ile yürütmektedir.  Uluslar arası indeksler (SCI ve SCI-Expanded) kapsamındaki dergiler ile ulusal hakemli ve aynı zamanda uluslar arası alanlarda taranan üst sınıf dergilerde makaleleri yayımlamıştır.

         AstraZeneca ve Company of Biologist gibi yurt dışı kökenli ilaç firmaları tarafından sağlanan burslar ile çalışma sonuçlarını yurtdışı kongrelerde sunmuştur. Japonya’nın Kyoto şehrinde 2006 yılında yapılan 20. IUBMB Uluslar arası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Kongresi ve 11. FAOBMB Asya ve Okyanus ülkeleri Biyokimyacı ve Moleküler Biyologlar Federasyonu Kongresinde Genç Bilim adamı ödülünü kazanmıştır. Ayrıca ulusal (Biyoloji Kongresi, AB 6. çerçeve, Türk Biyokimya Derneği, Türk Toksikoloji Derneği, Türk Entomoloji Derneği) ve uluslar arası (FEBS, FEPS, IUPS/EB, IUBMB, FAOBMB, SOT, IUTOX ve SEB, ESA, COST action B35) düzeyde Fizyoloji, biyokimya ve moleküler biyoloji ile ilgili önemli toplulukların düzenlediği kongrelerde çalışmalarının sonuçlarını sunmuştur. Bilim insanı Platformu ve Türkçe Açık Ders Ortaklığı Projesi (TOCW-Turkish OpenCourseWare) kapsamında Howard Hughes Medical Institute (HHMI) ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) ders notlarının Türkçe’ye çevrilmesi için oluşturulan çeviri koordinasyon Merkezi tarafından Bio7014 “Biyolojiye Giriş” adlı dersin Türkçeye kazandırılması projesinde yer almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora danışmanı Prof. Dr. Şevki YAZGAN ile birlikte “Biyokimya Laboratuvarı” isimli laboratuar kitabını hazırlamıştır. Ulusal ve uluslar arası hakemli bazı dergilerde hakem kurulu üyeliği ve makale inceleme görevlerini yapmaktadır. Türk Biyokimya, Toksikoloji, Biyoteknoloji, Entomoloji Dernekleri ile Amerika Fizyolojik Bilimler derneği, Avrupa Deneysel Biyoloji Topluluğu, Amerika Entomoloji Derneği gibi ulusal ve uluslar arası dernek ve topluluklara üyedir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde ve üniversite dışında çeşitli kongre, çalıştay ve toplantı gibi bilimsel organizasyonlarda görev almıştır. 2000 yılından itibaren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Eğitim öğretim faaliyetleri yanında farklı zamanlarda idari görevlerde bulunmuştur. 16.8.2011 tarihinden itibaren 12.01.2012 tarihleri arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan vekilliği yaptıktan sonra 12.01.2012 tarihi itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafından aynı fakültenin Dekanlığına asaleten atanmış 9 Ocak 2015 tarihinde dekanlık görevini tamamlamıştır. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (iki dönem 2008-2011; 2015-2016), Sanayi İşbirliğini Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİGEM) Müdürlüğü (2005-2011 yılları arasında), Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2003-2008), Biyoloji Bölümü başkanlığı (2010-2017), Biyoloji Bölümü Başkan yardımcılığı, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Vekilliği görevlerini yürüterek üniversite idari yönetimine katkıda bulunmuştur. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (2011-2015) döneminde sosyal Bölümlerin (arkeoloji, İngiliz dili ve Edebiyatı, sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih bölümleri) ve fen bölümlerinden Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün fiziki ve akademik alt yapısını oluşturarak öğrenci alımı yapılmış ve eğitim-öğretime başlanması sağlanmıştır. 18 Nisan 2016 tarihinden bu yana Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Kurucu Dekan Vekilliği görevini yürütmekte olup Fakültenin Fiziki ve akademik alt yapısını oluşturmuş 2017-2018 de öğrenci alınarak fakülte eğitim-öğretime başlamıştır.

Ayrıca üniversite ve Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde çeşitli akademik ve idari komisyon üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Üniversite Rektörlüğü bünyesinde IAESTE (yurt dışı staj Programı) sınavı, İngilizce okutmanlık ve araştırma görevlisi sınavı, Konservatuar öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi yabancı dil sınavı, Meslek Yüksekokullarının Müzik dersleri için araştırma görevlisi yabancı dil sınavı, Fen Bilimleri enstitüsü bünyesinde yabancı dil ve mülakat değerlendirme sınavı, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yardımcı doçentlerin yabancı dil sınavı jüri üyeliklerinde bulunmuştur. Türk Patent ve Marka Kurumu, Üniversitelerde Sinai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi 4. Yönlendirme Komitesi Üyeliği, Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Projeleri (BAP) Komisyonu başkanı ve üyesi, Üniversite İş sağlığı Güvenliği üst kurul başkanı, Teknoloji Transfer Ofisi Sınai mülkiyet hakları kurul başkanı yapmaktadır.

Üniversitesinin 2016 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Dış değerlendirme programının EUA-IEP)  değerlendirilmesinden başarı ile geçmesinde uluslararası kalite güvencesi süreçlerine aktif olarak katılmış olup Avrupa Kalite Güvencesi kapsamında Avrupa Üniversiteler Birliği, Kurumsal Değerlendirme Programı kapsamında dış değerlendirme kalite kurulu üyeliği yapmıştır. Uluslararası kalite güvencesi kapsamında 2-3 Mart 2017 tarihinde Avusturya-Viyana’da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Odak Grubu: ESG 2015 Etki, Güçlükler ve Çözümler Çalışma Toplantısına, 17-19 Kasım 2016 tarihinde Slovenya Öğrenci Birliği/Lubliyana Üniversitesi tarafından Slovenya-Lubyana’da düzenlenen Avrupa Kalite Güvencesi (EQAF; European Quality Assurance): Genel olarak Kalite-Gelişmeler forumuna üniversite adına katılmıştır. Ulusal kalite güvencesi sürecinde YÖK kalite Kurulu, kurumsal dış değerlendirme kapsamında oluşturulan Kalite Komisyonu üyeliği yapmış olup Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu kalite Kurulunun (YÖKAK) değerlendirmesinden başarı ile geçmesinde kalite komisyonu üyesi olarak aktif görev almıştır.  Fen edebiyat Fakültesi dekanlığı sırasında bölümlerin Fen Edebiyat fakülteleri öğretim programlarını değerlendirme derneği (FEDEK)’ne Ulusal akreditasyona başvurmaları için hazırlıklara başlatmış olup Biyoloji Bölümünü 2015 yılında ülkemizde akredite olan 3. bölüm olarak beş yıl süre ile akredite ettirmiştir.

Aynı üniversitede 2016 yılından itibaren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesinin Kurucu Dekanı ve 2018 yılından itibaren Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İleri düzeyde İngilizce, temel düzeyde Almnaca bilmektedir. Evli olup ikiz kız çocukları vardır.

.

.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.