Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlar, değerli veliler ve servis hizmeti veren arkadaşlar. Öncelikle bende bir veli olarak 2 öğrencimin bu servis hizmetinden yararlandığını belirtmek isterim.

.

İçişleri bakanlığının çıkartmış olduğu Okul Servis Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik çerçevesinde ilçemizde de uygulanmaya başlanılacaktır.

.

İlçemizde Özel Okul servis taşımacılığı yapmaya yetkili Tosya Tur ve Tosya Seç firmaları ile sayıları 10-15 civarında da özel şahıslar bu hizmeti yapmaktadırlar. Tosya Tur ve Tosya Seç firma yetkilileri ile yapmış olduğum görüşmelerde İçişleri bakanlığı ve milli eğitim bakanlığının ilgili yönetmeliği uygulayacaklarını ve bunun kendilerine ek maliyet getireceğini ve maliyetini üstlenemeyen velilerin öğrencilerine servis hizmeti verilemeyeceğini öğrendim. Yaklaşık en düşük servis ücreti 130-170₺ arasında değişirken ek bir de 140-150₺ gibi bir bedelin talep edilmesi halkımızın ekonomik olarak daha da zora sokacaktır. 2 öğrencisi olan bir ailenin en düşük 270₺*2=540₺ gibi bir bedeli ödemesi mümkün değildir.  Bu rakam en düşüğe göre hesaplanmıştır. Asgari ücretin 2020₺ olduğu ülkemizde 540₺ gibi bir bedelin halkımızdan talep edilmesi ne kadar mantıklıdır.

.

Aynı zamanda köyden taşımalı olarak gelen öğrencilerimiz için Rehber Servis görevlisi bulundurma zorunluluğu yokken ilçemiz sınırları içerisinde 1,5 ila 3 km mesafeden okullarına giden öğrencilere servis hizmeti verenlere Rehber görevlisi bulundurması ve bunun zorunlu tutulmasının mantığını anlamış değiliz.

.

İlçemizde ve Türkiye’de yaşanılan ekonomik sıkıntılardan dolayı bir çok aile servis hizmetinden yararlanamayacak ve kendi imkânları ile okula gidip geleceklerdir. Bu başlı başına daha fazla güvenlik sorununu meydana getirecektir. Çocuklar okula giderken sokak hayvanları, trafik ve diğer çevresel tehlikelerle daha fazla karşılaşacaklardır.

.

Sorun aslında İlçemizin değil tüm Türkiye’nindir. Yönetmelikte nüfusu az olan yerlerde yönetmeliğin esnetilerek bu problemin giderilmesi elzemdir. “Örneğin nüfusu 150binden az olan ilçeler muaf” tutulabilir. Bu sorun Türkiye’nin sorunudur ve bir an evvel çözülmelidir.

.

Bizler durumu yetkililere ilettik. Sorunun daha da büyümeden ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilmesi gerekliliğini bildirdik. Kamuoyuna Saygılarımla.

.

Veliler Adına

Ali Orhan KIRAL

.

.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.